top of page

עזרה בטיפולי פריון או קשיי פריון

אישה הסובלת מאי פריון חווה אבדן ממשי, בדומה למה שקורה בתהליך של אבל. 

בניגוד לתהליך של אבל, אובדן זה אינו זוכה להכרה של הסביבה הקרובה, והאישה בטיפולי פוריות אינה מקבלת לגיטימציה לרגשות שעולים בה.

לרוב היא נדרשת להמשיך בחייה כאילו לא קרה לה דבר ולהדחיק את סבך הרגשות שעולים בה.

בושה, אשמה, תחושת כשלון, כאב וצער על מה שאין- אלה חלק מהרגשות שעימן מתמודדת אשה שעוברת טיפולי פוריות, או סובלת מקשייים בפוריות. 

רגשות אלה אינם הכרח.

 

מי שסובלת מאי פריון, נמצאת בטיפולי פוריות לא חייבת להרגיש כך.

זה שאת מרגישה אשמה על משהו זה לא אומר שזה נכון. לפעמים הרגשות שלנו מטעים אותנו.

זה שאת מרגישה "פגומה" , "לא נשית" -זה לא אומר שזה נכון.

זה הזמן להעזור לעצמך בדרך הקשה של טיפולי הפריון.

לפעמים יש צורך לקבל עזרה בהחלטות קשות בדרך.

לפעמים יש צורך לקבל עזרה להסתגל מצב חדש, להשלים עם אובדן ולהחליט כיצר ממשיכים הלאה.

את מוזמנת ליצור קשר ונראה יחד כיצד אפשר לעזור לך.

את יכולה לקרוא עוד על התהליכים הנפשיים בטיפולי פוריות או קשיי פריון-כאן. 

bottom of page